De Ethische Code / Beroepscode / Gedragscode voor Counsellors en Coaches

Regels en Wetten.
De hoofdregel waarvan alle andere regels zijn afgeleid:

Handel altijd in het belang van je cliënt.

Afhankelijk van je situatie (plaats, tijd, functie, voorkeur / keuzevrijheid) kun je onder diverse regels en wetten vallen. Hier een vereenvoudigde prioriteitsvolgorde:

• Universele Wetten, Geweten, Religie / God - Mensen binnen dit Universum.
• Wereldwijde Wetten, Mensen Rechten - Voor wie in deze Wereld woont.
• Europese Wetten - Voor wie in Europa woont.
• Nederlandse Wetten - Voor wie in Nederland woont.

Iedereen wordt geacht die wetten te kennen en jezelf hieraan te houden. Zowel als mens, en zeker in de rol van counsellor. Het zich niet houden aan de wetten kan gevolgen hebben voor de overtreder. Als wetten in tegenspraak met elkaar zijn, dien je een keuze te maken onder welke wetten je wenst te vallen. Iedere keuze heeft gevolgen voor jezelf en je omgeving. Een zorgvuldige afweging is noodzakelijk om eventuele schade te beperken. Ongeacht wat je beslist, je zult met de gevolgen van die beslissing moeten leren leven.

Mensen die counsellen / coachen vallen daarnaast ook onder de Ethische Code / Beroepscode voor Counsellors en Coaches. Wereldwijd bestaan hiervan honderden varianten en versies. Elke beroepsvereniging heeft een eigen versie. Als counsellor dien je jezelf te houden aan de versie van de beroepsvereniging(en) waarbij je staat ingeschreven. Counsellors en coaches dienen de beroepscode die ze hanteren kenbaar te maken. Dat kan o.a. door; te verwijzen naar hun beroepsorganisatie, door de informatie op de website te zetten, door ze op papier aan hun cliënten te geven als ze erom vragen.

Ik werk volgens de door de beroepsvereniging vastgestelde ethische code voor counsellors. Zi
e voor privacyprotocol bijlage onderaan deze pagina en de website van de opleiding ACC www.acc.nl en www.abvc.nl

Als je in Nederland woont en werkt, vallen de regels voor counsellors en coaches onder de Nederlandse wet. De Nederlandse Wetten, de Europese Wetten, de Wereldwijde Wetten en de Universele Wetten hebben meer te vertellen. Je dient je dus ook aan die wetten te houden. Het kan zijn dat er een tegenspraak is tussen al die wetten. In dat geval dien je steeds voordat je met counselling begint een duidelijk standpunt in te nemen en duidelijk met je cliënten te communiceren aan welke wetten je de meeste waarde hecht en toepast.

Counsellors maken samen met de cliënt afspraken over geheimhouding. De counsellor geeft nooit enig detail van zijn cliënten prijs. Vertrouwelijkheid is alles. Onder bepaalde omstandigheden kan de Nederlandse wet eisen om informatie over een bepaalde cliënt te onthullen. Die counsellor zal de zaken die hij te horen heeft gekregen geheim houden, omdat hij dat aan de cliënt heeft beloofd. Het kan zijn dat hij hiervoor wordt vervolgt. Die counsellor kan zaken als vertrouwelijkheid belangrijker vinden dan de Nederlandse Wet. Zij/hij vindt dat zij/hij voor de cliënt werkt en niet voor anderen. Dat is een bewuste keuze. Je kunt dit vergelijken met het eeuwenoude biechtgeheim. Als counsellor / coach kun je jezelf hierop beroepen.

De 3 volgende gebieden moeten met elkaar in overeenstemming zijn.

• Eigen religie / Principes / Geweten / Normen / Waarden / Zeden / Gedragingen.
• Tal van Regels, Wetten en Verplichtingen waaronder je kunt vallen.
• De Ethische Code / Beroepscode voor Counsellors en Coaches.

AttachmentSize
Privacyprotocol-Praktijk de Spiegelaar 14-8-2018.doc96.5 KB

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2019!! Bedankt voor uw vertrouwen!

Ook in 2019 sta ik met hart en ziel voor u klaar.

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?