Trainingen en advies

 

Nieuw aanbod in 2018:

 

1. Basistraining Liefdevolle (geweldloze) Communicatie

2. Basistraining Leren leven met verlies (3 daagse)

3. Themadag Levenskunst (op verzoek en maat)

4. Training Spirituele Communicatie (jaartraining)

ad.1: De basistraining Liefdevolle Communicatie is ontstaan uit het gedachtegoed Geweldloze communicatie. Zie voor meer informatie onder knop Liefdevolle communicatie.

ad.2: De basistraining Leren leven met verlies is gebaseerd op het gedachtegoed van Elisabeth Kubler-Ross. Deze 3 daagse training is gedeeltelijk praktijk en theorie rouwfasen etc. 

ad.3: Themadag Levenkunst gaat over zingeving, filosofie, levensvragen en universele kijk op de wereld van nu. Wat is Levenskunst? Concrete oefeningen en werkvormen rondom dit prachtige thema!

ad.4: Spirituele Communicatie - een ommekeer in Spiritualiteit! Gericht op jouw groei van spiritueel besef en verlangen en je ondersteunt in je dagelijks leven.

Deze jaartraining is in september 2017 gestart. Het thema dit jaar is Jongeren en zingeving! Bij voldoende deelnemers start in Mei 2018 weer een nieuwe groep.

Je kunt je via het aanmeldformulier, per mail of telefoon opgeven.

De basis van alle trainingen en oefeningen ligt in zelfreflectie, onvoorwaardelijk leren luisteren en bewustzijnsgroei.

Leren luisteren, onvoorwaardelijk - zonder oordeel!

Dat zijn de kernwoorden in mijn trainingen en de basis van mijn eigen grondhouding. Oefenen in Luisteren is als werken aan een kunstwerk en aldoende maak je je eigen levensschilderij. Ik gun iedereen een goed luisteraar die getuige is van jouw oorspronkelijke verhaal!
 
Scholing is erg belangrijk voor iedereen die met mensen werkt, met name voor mensen die zich willen specialiseren in rouw- en verliesbegeleiding. Voor deze mensen heb ik een inspirerende basistraining ontwikkeld. In deze training wordt gewerkt met de principes en theorie van Dr. Elisabeth Kubler Ross, mijn grote inspirator en voorbeeld!
 
Verder verzorg ik graag scholing voor teams van verzorgingshuizen, welzijninstellingen of hospices. Ook sta ik op beurzen en geef gastlessen of workshops op scholen. Het spreekt voor zich dat ik bij elke vraag maatwerk lever! Mijn workshops of trainingen zijn niet standaard, omdat een mens nooit standaard is!
 
De eerstvolgende basistraining Leren leven met verlies (3 daagse) is gepland in April 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur (Langhaag 4 Neer). Dag 2 en dag 3 wordt in overleg met de deelnemers gepland. 
 
Programma:
Dag 1 - Theorie over de rouwfasen en de kwadranten van Elisabeth Kubler-Ross
Dag 2 - Praktijk door het oefenen met eigen praktijkcasussen, de theorie is ondersteunend. we oefenen met onvoorwaardelijk leren luisteren, waarbij je eigen grondhouding en groeiproces centraal staat.
Dag 3 - Theorie en praktijk worden samengevoegd in creatieve oefeningen, je laat zien wat je hebt geleerd en kunt het geleerde verweven in je eigen groeiproces.
 
De reader en presentatie wordt (alleen voor eigen gebruik!) ter beschikking gesteld aan de deelnemers.
 
Kosten:
€ 75,- p.p.p.d. voor particulieren, inclusief lunch en excl. BTW.
€ 105,- p.p.p.d. voor instellingen en bedrijven, inclusief lunch en excl. BTW.
Na afloop ontvangen deelnemers  een bewijs van deelname. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Praktijkverhaal cursiste:

 
17 januari 2014 de eerste dag gehad van de drie daagse training leren leven met verlies bij Karin van der Plas. Samen met mijn mede-cursiste drie bijzondere, emotionele, en zeer leerzame dagen gehad. Het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd is wat het betekend om echt onvoorwaardelijk naar iemand te luisteren. En wat onvoorwaardelijk luisteren kan betekenen voor diegene die tegenover je zit. Verder ook meer inzicht in mijzelf gekregen, telkens met behulp van de warme ondersteuning van Karin. De laatste dag was een "crea-bea" dag, jezelf uiten dmv tekenen, kleuren, creatief bezig zijn. Als een berg zag ik er tegenop aangezien ik verre van creatief ben. Maar zelfs zonder enig tekentalent heeft het op papier zetten van mijn situatie ,met kleur en krijt, een geweldige ervaring voor me betekend, die iedereen eigenlijk een keer zelf zou moeten ervaren. Het waren drie dagen met een gouden randje waar ik met heel veel plezier en warmte op terug kijk.
Karin bedankt en een dikke knuffel
 Veronique 
 
_________________________________________________________________
 
Thema's van mijn workshops zijn:
 
Leren leven met verlies, Rouw als Levenskunst, Zelfregie en eigen kracht in moeilijke situaties, Levensvragen, Vergeving, Rouw bij jongeren, Kinderen en echtscheiding en Geweldloze communicatie. 
In mijn verschillende rollen als begeleider, adviseur, trainer of coach is het steeds weer van belang goed af te stemmen op de klant, dé mens - al dan niet binnen een organisatie.

Mijn grootste uitdaging is, alles wat met communicatie, levensvragen, verandering (weerstand) of levenskunst te maken heeft een podium te bieden. In wezen gaat het altijd over hetzelfde, namelijk: het leven leren leven!

Mijn workshops en trainingen zijn altijd interactief. Werken in kleine groepjes heeft mijn voorkeur, omdat ik persoonlijke aandacht en het groepsproces (veiligheid) erg belangrijk vind.

Mijn tarieven voor een training/workshop zijn afhankelijk van de vraag, voorbereiding en mogelijkheden. In overleg met de opdrachtgever wordt een offerte op maat gemaakt.

 

Literatuurtopics:

- De samenleving in 2012, de Aarde op weg naar de vijfde dimenesie - Ute Kretzschmar

- De Translucente revolutie - Arjuna Ardagh

- Geweldloze communicatie - Marshall Rosenberg

- boeken van Anastasia - Vladimir Megre

- In het oog van de Orkaan - Jan Rotmans

- De U-theorie - Otto Scharmer

- Ecologisch veranderen van organisaties - Guus Hustinx

- Oorsprong - Herman van Tuijl

De bijdragen voor een Tipi-workshop kunnen per keer verschillen (afhankelijk van een gastspreker) en/of op basis van waardebepaling achteraf.

Voor trainingen en/of advisering in het kader van (integraal) gezondheidsbeleid, Aardewijsheid, Naoberzorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwijs ik u graag naar mijn andere website! www.karinvanderplas.nl of naar het emailadres: karin.vanderplas@planet.nl 

graag tot ziens..

met een te-groet,
Karin

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2018!! Bedankt voor uw vertrouwen!

Ook in 2018 sta ik met hart en ziel voor u klaar.

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?