Thema's levenskunst en zelfregie centraal in projecten


Mijn visie op Levenskunst:

Mensen verlangen (on)bewust naar meer levensvreugde, naar een zinvol leven. Levenskunst gaat over (het hervinden van) levensvreugde, want elk individu wil voor zichzelf kunnen zorgen.

Het leven leren leven, gaat over zingeving, verlangen, balans, compassie en het leren omgaan met verlies en verandering. Levenskunst gaat gewoon over jou en mij.

De kunst van het leven zit voor een belangrijk deel in de begrippen ‘onvoorwaardelijke liefde’ en ‘leren loslaten’ ( Elisabeth Kubler-Ross).

 Het leven leren leven is ons niet geleerd. Leren leven en sterven is een continu proces, een uitdaging omdat het leven rond en vierkant is. Levenskunst en levensvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Levensvragen worden gesteld als je wordt uitgedaagd of uitgenodigd om na te denken over de dingen die jou ‘overkomen’, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, ontslag of echtscheiding. Dan word je geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. Levensvragen als ‘Hoe wil ik (verder) leven? of ‘Wie ben ik in relatie tot de ander?’ staan dan centraal. Kernvragen, die ontstaan vanuit een zoektocht naar balans en naar het hervinden van (zelf) vertrouwen en levenslust.

Dat verandering de enige constante is, dat is een universele waarheid. De vraag om vanuit je eigen levenservaring steeds opnieuw een levenshouding te creëren, om je leven te kunnen beantwoorden, dat is de uitdaging. Zodoende kun je leren om datgene wat zich als leermeester bij je aandient, te aanvaarden en te zien als een verrijking van het leven.

Mens zijn is als een herberg drijven.

Iedere ochtend weer ander bezoek.
Vreugde, neerslachtigheid, angst, een flits van inzicht ze komen als onverwachte gasten.
Heet ze welkom, laat ze gastvrij binnen, allemaal! Zelfs als er een berg verdriet binnendringt,die met geweld al je huisraad kort en klein slaat, behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij grote schoonmaak houden om weer ruimte te maken voor plezier. De kwade gedachte, schaamte, de achterdocht, ontmoet ze bij de voordeur met een gulle lach en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedere gast die langskomt de hemel heeft ze één voor één gestuurd om jou wijze raad te geven. (Rumi)

 Verliezen leiden tot littekens, maar ook tot groei.
De verbinding met het thema 'Levenskunst' zit in de kunst om je verlieservaring om te zetten in een groeiproces, waarbij je de ‘ongenode gast’ welkom heet en vanuit je eigen kracht en overtuiging het groeiproces aangaat.

Dit vergt lef en moed, maar ook het vertrouwen dat hetgeen je is overkomen bedoeld is om jouw levensboek te schrijven.


De kunst van de menselijke zelfwording is om onze verwondingen te herscheppen in parels.
( Hildegard van Bingen)

We zijn allemaal Levenskunstenaars of op weg er een te worden.
Het 'verzilveren' van je verlieservaring tot een winstervaring, noem ik 'Levenskunst'.

Zelfregie is de basis van 'Levenskunst' en gaat over het vermogen om het stuur in handen te hebben en houden.
Zelfregie gaat uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen en stimuleert een kritische houding en kijk op jezelf. Afstemming tussen hoofd, hart en gedrag.

Het leven leren leven en zelfregie is voor iedereen een dagelijkse oefening. Dit vergt (zelf-) vertrouwen en veel geduld.

Levenskunst gun ik iedereen, het maakt het leven gemakkelijker en prettiger.

'Levenskunst' geeft soms ook antwoorden op levensvragen.
Als je opgewassen bent tegen de eisen die het leven soms stelt, kan 'Levenskunst' handvatten bieden.

Volgens Anslem Grun is het geheim van een 'levenskunstenaar' , dat hij in contact is met de vreugde van het leven. Je hebt (weer) zin in het leven en dat is volgens mij het hoogste doel van Levenskunst.

 Zo is de cirkel weer rond....

Werken vanuit je hart is werken vanuit bezieling!

van hart to hart,
Karin

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2024!

Graag sta ik ook in 2024 weer met hart en ziel voor u klaar!

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?