Veranderingen in zorg en welzijnland

Iets over de beroepsvereniging en mijn visie op positieve gezondheidszorg

Sinds 1 januari 2006 ben ik ingeschreven als REG-lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) onder lidmaatschapnummer 115168. REG staat voor register counsellor of gediplomeerd counsellor.De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiente en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.
 
Sinds 1 januari 2011 ben ik echter geen lid meer van deze beroepsvereniging! Dit heeft o.a. te maken met de grote veranderingen in zorg- en welzijnland.  
Deze bewuste keuze betekent voor mijn klanten minder goed nieuws. Omdat ik niet meer ben aangesloten bij een beroepsvereniging kunt u de consulten niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De voorwaarden van de zorgverzekeraar zijn zo verschillend en afhankelijk van uw pakket. In de praktijk blijkt vaak dat u uiteindelijk per consult beperkt kunt declareren.
Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden die er wel zijn. 
 
Veranderingen in de zorg!
Vanaf 2015 zijn o.a. de onderdelen 'psychosociale ondersteuning en persoonlijke en activerende begeleiding' uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de *Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De AWBZ wordt weer zoals ooit bedoeld, het vangnet voor (zieken) zorg en verpleging. Hierdoor ontstaat er een duidelijke scheiding tussen zorg en welzijn. Zorg blijft verzekerd binnen de zorgverzekeringswet en de AWBZ. Alle vormen van ondersteuning die meer welzijnsgerelateerd zijn (preventieve zorg) zitten voortaan in de Wmo!  Deze overheveling heeft grote gevolgen voor de mensen die nu individuele begeleiding krijgen, maar zeker ook voor ons werk! Mede door deze ontwikkelingen staat het huidige vergoedingensysteem erg onder druk.

Psychosociale ondersteuning is gericht op het voorkomen dat klachten verergeren en mensen in de (dure) zorg terecht komen. Preventie is een prestatieveld binnen de Wmo, gemeenten hebben hierin dus een belangrijke opdracht te vervullen.

Ik pleit al jaren voor positieve gezondheidszorg en geloof in de kracht van een integrale (preventieve) benadering en ondersteuning van mensen op maat in hun eigen wijk of buurt. Want alleen door preventief maatwerk, kun je een heleboel zorg voorkomen en dat is uiteindelijk beter én goedkoper voor iedereen! (zie voor concretisering van mijn visie uitgewerkt in het concept Naoberzorg op mijn andere website www.karinvanderplas.nl of www.naoberzorgnederland.nl

Schichting Naoberzorg NL stelt zich tens doel om projecten op te zetten die de nuldelijnszorg en eerstelijnszorg met elkaar verbindt, om samen met wijkbewoners en lokale organisaties te komen tot een Meldpunt Naoberzorg. Met meer aandacht voor het belang van rouwverwerking, preventie en Positieve Gezondheid.

Uitdaging
We staan voor de grote uitdaging om de 'psychosociale ondersteuning' anders en beter te organiseren; niet voor niets heet deze wet W- m-O! met de nadruk op ondersteuning!

Wie goed doet, goed ontmoet.

Met warme Naoberzorggroet,
Karin.

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2018!! Bedankt voor uw vertrouwen!

Ook in 2018 sta ik met hart en ziel voor u klaar.

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?