Positieve gezondheid en PGB

Achtergrond en nieuwe ontwikkelingen in het kader van vergoedingen tbv ondersteuning

Sinds 1 januari 2006 ben ik ingeschreven als REG-lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) onder lidmaatschapnummer 115168. REG staat voor register counsellor of gediplomeerd counsellor.De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiente en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.
 
Sinds 1 januari 2011 ben ik echter geen lid meer van deze beroepsvereniging! Dit heeft o.a. te maken met de grote veranderingen in zorg- en welzijnland. Deze bewuste keuze betekent voor mijn klanten minder goed nieuws. Omdat ik niet meer ben aangesloten bij een beroepsvereniging kunt u de consulten niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De voorwaarden van de zorgverzekeraar zijn zo verschillend en afhankelijk van uw pakket. In de praktijk blijkt uiteindelijk dat het aantal consulten en het maximaal te besteden budget per consult beperkt is.
 
PGB - persoonsgebonden budget.
Iedere Nederlander heeft recht op een persoonsgebonden budget. Dit budget kan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij de gemeente worden aangevraagd. De praktijk leert dat gemeenten deze mogelijkheid niet echt promoten en het vaak lastig is om door de taaie procedure heen te komen. Ik heb inmiddels al veel klanten kunnen helpen om mijn ondersteuning via deze route te kunnen realiseren. Het is een kwestie van de weg weten en volhouden. Hoe dan ook, het ontbreken van budget mag nooit een reden zijn om geen beroep op mijn hulp en expertise te doen! Samen vinden we in geval van nood, creatieve oplossingen.
 
Persoonlijk pleit ik al jaren voor positieve gezondheidszorg (https://www.iph.nl) en geloof ik in de kracht van een integrale (preventieve) benadering en ondersteuning van mensen op maat in hun eigen wijk of buurt.
Want alleen door preventief maatwerk, kun je dure zorg voorkomen en dat is uiteindelijk beter én goedkoper voor iedereen! 
Mijn visie op positieve gezondheid is uitgewerkt in het concept Naoberzorg!
 
Binnen Naoberzorg zijn met name de 3 pijlers van Positieve Gezondheid van belang, want Naoberzorg gaat met name over zingeving, kwaliteit van leven en meedoen! Beide visies ondersteunen de kracht en inzet van vrijwilligers dichtbij huis en met een Naoberzorgpunt als verbindende schakel tussen de vrijwilligerszorg en eerstelijnszorg. Waarbij mensen weer bereid zijn om voor elkaar te zorgen. 
 
Meer informatie hierover is te vinden op mijn andere website www.karinvanderplas.nl of www.naoberzorgnederland.nl
Schichting Naoberzorg NL stelt zich ten doel om projecten op te zetten die de nuldelijnszorg (vrijwilligerszorg) en eerstelijnszorg met elkaar te verbinden.  

Uitdaging
We staan voor de grote uitdaging om de 'psychosociale ondersteuning' anders en beter te organiseren; niet voor niets heet deze wet W- M-O! met de nadruk op ondersteuning!

Wie goed doet, goed ontmoet.

Met warme Naoberzorggroet,
Karin.

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2024!

Graag sta ik ook in 2024 weer met hart en ziel voor u klaar!

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?