Voor wie bedoeld?

Mijn persoonlijke begeleiding richt zich op volwassenen, kinderen en jongeren en hun gezin/omgeving, kortom op jong en oud. Iedereen die om welke reden dan ook, even uit balans is en ondersteuning nodig heeft. Door een verlieservaring kun je behoorlijk de weg kwijt raken, de regie over je eigen leven letterlijk en figuurlijk verliezen.

Ik wil er zijn voor iedereen die een verlies* heeft meegemaakt, in de brede zin van het woord, om je te ondersteunen of er simpelweg voor je te ZIJN. 

* verlies van een dierbaar iemand door overlijden, of verlies van gezondheid (door handicap of ziekte ), verlies van een ongeboren kindje (**miskraam), verlies van een baan, of door een echtscheiding, verlies van veiligheid (na overval, inbraak of beroving), of na een verhuizing, afscheid van school of vriendschappen etc.

* *http://www.miskraamverwerken.nl/miskraam-verwerken/levensvragen-miskraam-limburg-neer/

Verandering is altijd lastig en roept vaak weerstand op. Leren omgaan met je eigen weerstand, onzekerheden en twijfels zijn jouw uitdagingen. Steeds opnieuw ontdek je andere dingen in je eigen groeiproces. Een veranderproces begint met 'JA' zeggen, dan pas is de eerste stap gezet en kan het 'werk' beginnen!

Mijn begeleiding is gericht op de vraag en/of behoefte van jou als mens, jongere, maar ook binnen een organisatie. Begeleiding op maat, wil voor mij zeggen dat de mens, of de organisatie centraal staat en zelf de eigen route bepalen. Samen op weg, als individu of vanuit je gezin/systeem, met als doel om jouw last te verlichten, reis te verhelderen en jouw doel te bereiken. Niet het doel is belangrijk, maar de weg ernaar toe.

Mijn ondersteuning hierbij is gebaseerd op wederzijdse samenwerking en vertrouwen.Ik kan in dit proces alleen maar jouw wegwijzer of de bekende spiegel zijn.

Hieronder een actueel artikel over het thema zelfdoding; nog altijd een groot taboe!

www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/22970086/__Open_brief__Niemand_wil_zomaar_dood__.html

Praktijk de Spiegelaar staat voor:

 • individuele rouwbegeleiding
 • begeleiding gezinnen / echtparen (systemisch werken)
 • ervaringen met zelfdoding
 • kinderen en hun gezin in echtscheiding
 • begeleiding jongeren / praat- en doegroepen
 • individuele creatieve sessies
 • co-counselling
 • begeleiding stagiaires
 • ambassadeur Stichting EKR
 • deelname aan relevante symposia/beurzen
 • intervisie/ supervisie
 • bijscholingsdagen b.v. basistraining omgaan met rouw of werken met boosheid
 • themabijeenkomsten in de Tipi - bv. rituelen en vieringen (Labyrint of Kosmische tocht
 • informatie en advies
 • lezingen en trainingen Levenskunst/rouw en verlies
 • netwerkpartner
 • project Steunpunt Levenskunst
 • workshops basissscholen en middelbare scholen (ism klanten)
 • gastdocent Levensjas
 • workshop Levenskunst
 • basistraining Geweldloze /Liefdevolle communicatie
 • samenwerking huisartsen, Toon Hermanshuizen en ziekenhuizen, Monuta ea.
 • samenwerking NPTZ staat voor palliatieve en spirituele zorg
Voor ondersteuning, coaching, advisering of training in het kader van integraal gezondheidsbeleid/Wmo verwijs ik u graag naar mijn andere website - www.karinvanderplas.nl of email naar karin@karinvanderplas.nl

Mijn andere website staat in het teken van de thema's als - implementatie van een universele levenshouding, integraal gezondheidsbeleid (Wmo) en de visie op universele Aardewijsheid (diepte-ecologie) en Levenskunst.

Graag tot een volgende ont-moeting!

 groet,

Karin

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2024!

Graag sta ik ook in 2024 weer met hart en ziel voor u klaar!

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?