Mijn persoonlijke groeiproces is de basis van mijn professionele houding

Mijn eigen groeiproces en grondhouding: Mijn nieuwe uitdaging in 2017!

In 2017 heb ik me als vrijwillige coordinator van de Stichting Achter de Regenboog gemeld. Niet omdat ik om werk of vrijwilligerswerk verlegen zit, maar omdat ik vind dat er erg weinig is voor kinderen en jongeren die met een verlieservaring te maken krijgen. De Stichting Achter de Regenboog zet zich met veel enthousiasme en succes al jaren in voor kinderen en jongeren. In Limburg was de Stichting niet actief en had ook geen vrijwilligers.

Nu dat was voor mij aanleiding om me aan te melden en uit mijn netwerk een aantal ervaringsdeskundige jonge mensen te vragen of ze zich voor deze doelgroep willen inzetten. Ik vond meteen 3 kanjers bereid om zich ook als vrijwilliger aan te melden. Heel MOOI! Ik was al trots op hun, maar nu nog meer. Super, dat we samen het werk van St. Achter de Regenboog kunnen uitdragen in Limburg. Het voelt voor mij persoonlijk als weer thuis komen! 

Dat wat ik eerder bij de Stichting Elisabeth Kubler Ross heb gevonden, kan nu kwijt in het ondersteunen van dit mooie werk. 
Hetzij alweer als vrijwilliger, maar kennelijk hoort dit ook bij missionarissenwerk. Mijn grote beloning zit in het feit dat we samen weer iets kunnen betekenen voor kinderen en jongeren. Hoe dit er verder uit gaat zien is weer een groot avontuur. Ik ben er klaar voor! Voor meer informatie kijk op www.achterderegenboog.nl  

_______________________________________________________________________________________________________
In de loop der jaren heb ik door de verschillende opleidingen/ trainingen en mijn persoonlijke ervaringen een geheel en eigenwijze kijk ontwikkeld op ondersteuning van mensen. Het begeleiden van mensen doe ik vanuit mijn visie op zelfregie en eigen kracht van mensen. Deze visie is mede gevormd door alles wat ik heb gelezen en geleerd. Onderwerpen als psychologie, filosofie, cultuur, maatschappijleer en religies hebben deze visie vorm en inhoud gegeven. Ik leer dagelijks in mijn werk en vooral van mijn medemensen. Kinderen zijn hierbij mijn grote voorbeeld en spiegel.

De basisuitgangspunten in mijn grondhouding en visie komen voort uit de humanistische stroming, zoals bijvoorbeeld de theorie van Carl Rogers. Gedurende mijn opleiding voor counsellor heb ik met verschillende modellen gewerkt (o.a.het Egan Model).

In 2015 heb ik de basistraining Presentietheorie (Baart) gevolgd, deze manier van werken sluit heel goed aan bij de grondhouding van Rogers, Kubler-Ross en Geweldloze communicatie.

Ik voel me erg verbonden met het gedachtegoed van Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Ik heb 5 jaar als vrijwiliger en regiocoordinator voor deze stichting. mogen werken. Arts - psychiater Dr. Kübler-Ross is een internationaal erkend pionier en autoriteit op het gebied van stervensbegeleiding en verliesverwerking. Zij schreef tientallen boeken en heeft een theorie ontwikkeld, gebaseerd op haar jaren lange ervaring in het begeleiden van mensen in een terminale fase van hun leven. Zij introduceerde eveneens de hospicebeweging in Amerika.

Helaas is de Stichting EKR in 2015 ter ziele gegaan!!

Hieronder een korte beschrijving van haar werk:

"Verlies leidt naar een andere vorm van leven!" Het leven is een stroom van ervaringen die geboorte en dood met elkaar verbindt. Mensen zijn voortdurend bezig met ontmoeten, veranderen, afscheid nemen en opnieuw ontmoeten. Een verlieservaring leren te dragen en een zinvolle plaats in het leven te geven is voor iedereen een opdracht. Leven en dood horen bij elkaar. "De cirkel van het leven" vind ik een van haar mooiste boeken.

Dr. Kübler-Ross heeft het over onafgemaakte zaken” die ons hele leven bepalend zijn voor alles wat we doen en kiezen. Het gaat er mijns inziens om balans in jezelf te vinden. Zonder jezelf te veroordelen!
De uitdaging zit in het jezelf leren kennen en begrijpen. Patronen ontdekken en onderzoeken. Door als het ware een reis naar binnen te maken en op zoek te gaan naar jouw reisschema, kun je op allerlei manieren ondervinden wat voor jou werkt en wat bij jouw past. Dat kan door gesprekken, confrontaties, spiegelen, lezen, ontspanningsoefeningen, sport en spel etc. Je bent een onuitputtelijke bron, de bestuurder van je eigen reis.

Ik kan en wil niet werken of mensen begeleiden volgens een vaste methode, omdat geen enkele methode aansluit bij datgene het individu nodig heeft. Begeleiding en ondersteuning is altijd maatwerk en afhankelijk van ervaringen, behoeften, omstandigheden, gewoonten etc.

Belangrijkste voorwaarde is: Veiligheid! Veiligheid is de basis om te kunnen groeien.

Wanneer je kiest voor begeleiding, is het belangrijkste dat je iemand kiest die bij je past en waarbij je jezelf dus veilig voelt. Je moet vertrouwen hebben in de capaciteiten van de counsellor en het moet gewoon “klikken”.

Een gelijkwaardige relatie tussen klant en counsellor/adviseur staat voorop. Onvoorwaardelijke aandacht en luisteren zijn sleutelwoorden die je terug vindt in mijn grondhouding. Lijkt simpel, maar is het meest moeilijkste van het begeleiden van mensen. Afleren en leren op je handen te zitten, er gewoon zijn met al je aandacht. Onvoorwaardelijk, wil zeggen, zonder oordeel, zonder beeld, zonder eigen emotie. Een leven lang oefenen om uiteindelijk onvoorwaardelijk liefde te kunnen geven én ontvangen. Dat is de les van Elisabeth Kubler-Ross. De mooiste les voor mij, tevens mijn grootste uitdaging!

Counselling is een laagdrempelige manier van praktische psychosociale ondersteuning. De counsellor faciliteert het proces van de cliënt.

Ik geloof dat elk mens een natuurlijk vermogen heeft zichzelf te (blijven) ontwikkelen ,want als je er eenmaal voor kiest om met jezelf aan de slag te gaan, houdt dat nooit meer op; zo wordt leren, een manier van leven!!

 

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2019!! Bedankt voor uw vertrouwen!

Ook in 2019 sta ik met hart en ziel voor u klaar.

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?