Agenda

Voor iedereen die geïnteresseerd is in mijn werkervaringen een indruk van mijn activiteiten.

 rouwver-werk-en door creatief bezig te zijn, vooral jongeren vinden dit een fijne manier.


In 2018 heb ik met succes de basistraining EFT (Emotional Focused Therapy) afgerond. Alweer een bijzondere ervaring erbij.

In 2019 heb ik de basistraining Emotional Coaching bij Vera Helleman gevolgd.

Een lijst van activiteiten in het kader van rouw- en verliesbegeleiding:

 • Training familieagenten Politie Heerlen en Sittard (oktober 2021)
 • Training familieagenten Politie Parkstad (september 2022)
 • Individuele begeleiding (PGB) en gezinsbegeleiding (systemisch werk)
 • Basistraining vrijwilligers NZP Roggel en Wijkcomite Norbertuswijk Horst aan de Maas
 • Presentatie en introductie rouw en verlies medewerkers ZO-ZOrg (november 2021)
 • Basistraining Omgaan met rouw MBO- studenten
 • Presentatie 'het leven leren leven' leerlingen MBO Dendron Horst aan de Maas
 • Lezing nabestaanden Monuta en KBO en Zij-actief Midden Limburg
 • Symposium Verlaat Verlies
 • Symposium Hoge School, Utrecht 
 • Lezing vrijwilligers Toon Hermans Huis, Venlo
 • Workshop personeel ziekenhuis Roermond
 • Workshop personeel Hospice de Ark, Roermond
 • Open dag Toon Hermans Huis, Maastricht
 • Workshop Levensvragen
 • Workshop Zelfregie
 • Workshop KBO- levenskunst, leren leven met verlies
 • Cursus CO-counsellen
 • Workshop geweldloze communicatie (voor kleine groepjes of (echt-)paren
 • Workshop socratische communicatie
 • Lezing vrouwenvereniging Neer en Posterholt
 • Begeleidingen kinderen en hun gezin

Andere werkzaamheden:

 • doorontwikkelen van de visie op ' zelfregie' in relatie tot Levenskunst 
 • verder uitbouwen van mijn eigen onafhankelijke advies- en trainingscentrum (voor zelfregisseurs en levenskunstenaars)
 • het opzetten van het project Steunpunt voor Levenskunst;
 • intiatiefnemer project NaoberzorgPunt Roggel;
 • het uitrollen van het concept zelfregie en levenskunst
 • workshops Levenskunst, Leren leven met verlies en de Levensjas.

De basis van mijn werkwijze en grondhouding is het gedachtegoed van Elisabeth Kubler-Ross. Belangrijkste taak in mijn werk is mensen te ondersteunen bij verandering en groei (loslaten) en inherent hieraan is de keuze tot bewustszijnsgroei.

Een andere pijler van mijn grondhouding is gebaseerd op de Presentietheorie (Baart) - aanwezig zijn. In het voorjaar van 2015 heb ik de basistraining Presentietheorie gevolgd. Daarna mag ik vrijwilligers ondersteunen in deze grondhouding.

Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen, hun eigen leervermogen, talenten mogelijkheden. Veranderen doe je pas als er een noodzaak of behoefte is. 
Willen veranderen vraagt een ander bewustzijn en de bereidheid tot zelfreflectie.
In de ontmoeting ligt de uitdaging van leren en groeien. In verbinding zijn, is mijn spiegel!
Universele wetten en basisvertrouwen helpen mij elke dag meer mens te worden.

WELKOM BIJ DE SPIEGELAAR!

Nieuws

Met denken kom je van A naar B, met intuïtie kom je overal’ (Albert Einstein). 
 

Voor iedereen een liefdevol 2024!

Graag sta ik ook in 2024 weer met hart en ziel voor u klaar!

 
  Basistraining Leren leven met verlies (3daagse) 
 
Basistraining  Liefdevolle (geweldloze) communicatie, ook voor (echt-)paren!
 
 NIEUW AANBOD: TRAINING SPIRITUELE COMMUNICATIE!
Pelgrimeren naar je ziel, weet jij de weg?
 
 
Voor mijn andere projecten?